Diabetes – sukkersyke og mineraler

En undersøkelse fra 1957 konkluderer med at diabetes (2) er en mineralmangel; mangel på krom og vanadium. Opplysningen er fra Dr. Wallace. Se nedenstående video

Dette sa Dr Atkins om disse mineralene:

  • Krom: «Balanserer blodsukkeret»
   Ukontrollert blodsukker og forstyrrelser i insulinprosessen er bakgrunnen for de fleste av de kroniske sykdommene. Når dette spormineralet tas regelmessig, har det er betydelig terapeutisk virkning på en rekke problemer som skyldes eller blir forverret av insulinresistens – blant annet overvekt, hypoglykemi (ustabilt blodsukker), slag, høyt blodtrykk, Crohns sykdom, migrene, premenstruell spenning, krampeanfall og en mengde psykiatriske forstyrrelser.
   Bortsett fra tilskudd finnes det ingen god måte å bygge opp kroppens kromlagre på. Riktignok inneholder sopp, bygg og helkorn spormineralet, men bare hvis det vokser i krom-rik jord. Sjømat og kjøtt kan også være en kilde hvis dyrene har konsumert en krom-rik kost.. Krom er spesielt viktig for å forebygge og hjelpe ved diabetes 2, overvekt, hjertesykdom og høyt blodtrykk. Det kan også ha en virkning på aldringsprosessen»
  • Vanadium: «Terapi for diabetes»
   Argumentene for at nærings-konsentrater skal erstatte legemidler blir i høyeste grad styrket av den nylige kunnskaps-eksplosjonen om et spormineral som på drastisk vis hjelper diabetikere: Vanadium. Diabetes er på en voldsom fremmarsj. Dessuten har flertallet av alle overvektige problemer knyttet til forhøyd insulin. Vanadium er i ferd med å bli anerkjent som et essensielt nærings-konsentrat for alle som har insulinrelaterte problemer».  (dette ble skrevet i 1998)..
  • En annen ingrediens som kommer opp er gymnema sylvestre, bladene fra et tre.. Dette finnes å få kjøpt på iHerb
  • Mangnanese settes også i forbindelse med Diabetes;  se filmen nedenfor:
  • GRATIS prøver og brosjyre på Sizzling Minerals
Innholdet i disse sidene er ment for utdannelse. Ekstra inntak av vitaminer og mineraler må ikke erstatte et variert kosthold. Konferer alltid med din lege før du endrer medisinering.