Magnesium-mangel

Did you know that 80% of Americans are magnesium deficient? Today I’m going to share with you 8 warnings signs that you have magnesium deficiency.

1.) Headaches
2.) Muscle Cramps
3.) Osteoporosis or weak bones
4.) Diabetes or unbalanced blood sugar
5.) High blood pressure
6.) Insomnia
7.) Anxiety or Depression
8.) Muscle Pain or Fibromyalgia

Fra kvinner og klær (kk):
«Dårlig søvn, trett og slapp, leggkramper, rastløse bein og kroniske smerter kan skyldes at du har for lite av et av naturens viktigste mineraler.

Nylig ble det kjent at det også kan være en sammenheng mellom lite magnesium i drikke­vannet, og det faktum at Norge ligger på verdenstoppen i antall hoftebrudd.

Flere hundre hoftebrudd kunne vært spart årlig hvis vi fikk tilført magnesium gjennom drikkevannet, mener ­forskerne bak studien fra Folkehelse­instituttet. »

Fra nettdoktor.no:

Generelt om magnesium

Magnesium er det fjerde mest alminnelige stoff i kroppen. Kroppen inneholder omkring 25 gram magnesium. Halvparten finnes i bein, og den andre halvparten er fordelt på muskler og annet bløtvev.

Hvordan virker magnesium i kroppen?

Magnesium inngår som ko-faktor i over 300 enzymer som deltar i kroppens energiomsetning, dannelsen av nye proteiner og nukleinsyre-stoffskifte. Ut over dette spiller magnesium også en viktig rolle ved overføring av nerveimpulser til muskler og ved hjertets impulsledning.

Magnesium er altså en nødvendighet for at kroppens stoffskifte, og dessuten muskler og hjerte, skal fungere normalt. Som legemiddel og kosttilskudd, inngår magnesium i behandlingen av magesår (antacida) og som avføringsmiddel.

Hvor i kosten finnes magnesium?

Magnesium finnes overalt i kosten, men følgende produkter er spesielt rike på magnesium:

Melkeprodukter, kornprodukter, nøtter, mandler, grønne bladgrønnsaker, tørkede erter, bønner, poteter, fisk og kjøtt.»

GRATIS prøver og brosjyre på Sizzling Minerals


Innholdet i disse sidene er ment for utdannelse. Ekstra inntak av vitaminer og mineraler må ikke erstatte et variert kosthold. Konferer alltid med din lege før du endrer medisinering.