Molybden

Fra Dr Atkins bøker:

  • Molybden: «Fjerner gift, renser»  
    Til å være et næringskonsentrat som vi trenger i så små mengder, har molybden kraftige helsebringende virkninger. Doser godt over det offisielt anbefalte på 75 mcg og dagen lindrer plager som varierer fra mental uklarhet til gikt. Dette spormineralets viktigste funksjon er at det renser cellene.
    Når giftstoffene hoper seg opp i cellene, fører de til depresjon, smerter, tretthet, og dårlig leverfunksjon – blant annet.
    I tillegg bidrar molybden på mange andre måter til god helse. Det skaper energi og hjelper oss til å produsere hemoglobin, det oksygenførende proteinet i røde blodlegemer. Annen forskning tyder på at det kan lindre astma, særlig når det gis intravinøst. Det reduserer risikoen for kreft i mage- og tarmsystemet.
  • GRATIS prøver og brosjyre på Sizzling Minerals


Innholdet i disse sidene er ment for utdannelse. Ekstra inntak av vitaminer og mineraler må ikke erstatte et variert kosthold. Konferer alltid med din lege før du endrer medisinering.